Ο όρος «φλεβίτιδα» ή «φλεβίτης» δεν είναι επίσημος ιατρικός όρος που να αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριμένη ασθένεια – πάθηση. Ανάλογα την  γεωγραφική περιοχή της πατρίδας μας, μπορεί να χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις ευρυαγγείες ή τους κιρσούς. Οι ευρυαγγείες ( ή μπορεί να αναφέρονται ως «σπασμένα αγγεία»)  είναι διατεταμένα φλεβίδια του δέρματος με διάμετρο μέχρι 1 χιλιοστό και αποτελούν κατά βάση, αισθητικό πρόβλημα. Οι κιρσοί είναι φλέβες με διάμετρο μεγαλύτερη από 3 χιλιοστά που έχουν οφιοειδή πορεία, βρίσκονται στον υποδόριο ιστό (κάτω από το δέρμα), αποτελούν πιο προχωρημένο στάδιο φλεβικής ανεπάρκειας από τις ευρυαγγείες και χρήζουν αντιμετώπισης. Read more

Με τον επίσημο εκπαιδευτή σκληροθεραπείας για την Ελλάδα και την Κύπρο της KreusslerPharma, δρ. Αθανάσιο Σιαφάκα

Το 1ο Σεμινάριο Σκληροθεραπείας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 19 Οκτωβρίου 2014 με τον επίσημο εκπαιδευτή σκληροθεραπείας για την Ελλάδα και την Κύπρο της KreusslerPharma, δρ. Αθανάσιο Σιαφάκα. Read more

Η διαδικασία συνοπτικά

Ουσιαστικά η θεραπεία των κιρσών των κάτω άκρων αρχίζει με την πρώτη επίσκεψη του ασθενή στον εξειδεικευμένο αγγειοχειρουργό για την αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων. Ο αγγειοχειρουγός μετά από ένα λεπτομερές ιστορικό θα διαχωρίσει τα συμπτώματα που  οφείλονται στους κιρσούς και θα αποσαφηνίσει την έκταση που επηρεάζεται η καθημερινότητα του ασθενή. Επίσης θα διερευνηθούν τυχόν ενδείξεις-αντενδείξεις για εφαρμογή κάποιας θεραπείας. Η ουσιαστική διερεύνηση των κιρσών γίνεται με τον υπερηχογραφικό έλεγχο του φλεβικού συστήματος των κάτω άκρων, γνωστό και ως τρίπλεξ (triplex). Ήδη από την δεκαετία του 1990 είχε αρχίσει να καθιερώνεται η χρήση των υπερήχων στο σχεδιασμό της θεραπείας των κιρσών με την γνωστή , εκείνα τα χρόνια, «χαρτογράφηση των κιρσών» η οποία όμως αποδείχτηκε πως πρόσφερε ελάχιστα στη βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η σύγχρονη διερεύνηση των κιρσών με υπέρηχους (τρίπλεξ) αποτελείται από την αιμοδυναμική μελέτη του φλεβικού συστήματος, η οποία προϋποθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία και στους υπερηχούς και στις φλεβικές παθήσεις. Είναι αυτονόητο πως η αιμοδυναμική μελέτη γίνεται από εξειδεικευμένο στις φλεβικές παθήσεις αγγειοχειρουργό ο οποίος έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει όλες τις τεχνικές για την αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις διασφαλίζεται πως γίνεται σωστή διάγνωση και τελικά επιλέγεται η πιο κατάλληλη θεραπεία για τον συγκεκριμένο ασθενή. Read more

Με μεγάλη επιτυχία έλαβε χώρα και το 12ο Course Σκληροθεραπείας, με τον επίσημο εκπαιδευτή σκληροθεραπείας για την Ελάδα και την Κύπρο της KreusslerPharma,  δρ. Αθανάσιο Σιαφάκα και τη συμμετοχή της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Σισμανογλείου Νοσοκομείου καθώς και ιδιωτών πλαστικών χειρουργών. Η  θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την 11η Οκτωβρίου 2014 σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα γραφεία της συνεργαζόμενης εταιρίας phaceMED. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την πρακτική επίδειξη στο ιατρείο του αγγειοχειρουγού κ. Αθανασίου Σιαφάκα.

Read more

Σχεδόν για έναν ολόκληρο αιώνα η αντιμετώπιση των κιρσών στα πόδια είχε εξελιχθεί ελάχιστα. Ο ασθενής προσερχόταν στον γιατρό του λόγω των διογκομένων φλεβών που είχε στα πόδια. Ο γιατρός μόνο με την κλινική εξέταση που περιελάμβανε την λήψη ιστορικού, την ψηλάφηση των κιρσών και σε μερικές περιπτώσεις την εφαρμογή ορισμένων κλινικών δοκιμασιών, αποφαινόταν για το είδος της θεραπείας που θα ακολουθηθεί. Οι θεραπευτικές επιλογές περιοριζόταν στην συντηρητική αντιμετώπιση (ελαστική περίδεση των κάτω άκρων και ελαστικές κάλτσες αργότερα), στην σκληροθεραπεία (με όποια υλικά χρησιμοποιούσαν τότε) και στην κλασσική χειρουργική επέμβαση. Δεδομένης της δυσκολίας στην κατανόηση της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς του φλεβικού συστήματος στον άνθρωπο (από τα πιο θαυμαστά αλλά και δυσνόητα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού), όλοι οι ασθενείς υποβαλλόταν ουσιαστικά στην ίδια ακριβώς επέμβαση. Η επέμβαση όμως αυτή, δεν αντιμετώπιζ πάντα τις φλέβες που είχαν πρόβλημα, ενώ πολλές αιτίες δημιουργίας κιρσών ήταν τότε άγνωστες ή  δυσκολο να διαγνωσθούν ή δεν υπήρχε τρόπος αντιμετώπισης.

Read more