Μη Θερμικές Μέθοδοι


Μη θερμικές ενδοφλεβικές τεχνικές (Non Thermal ablation, No Tumescent – NT, NT)

Οι μέθοδοι αυτές δεν σχετίζονται με χειρουργική επέμβαση καθώς από την αρχή δημιουργήθηκαν ώστε να είναι οι πιο ελάχιστα επεμβατικές.

Η βασική αρχή τους είναι η καταστροφή του εσωτερικού των παθολογικών φλεβών, ώστε αυτές να κλείσουν και το αίμα να επαναφέρεται προς την καρδιά μέσω υγιών φλεβών. Όπως και στις άλλες σύγχρονες τεχνικές, όλα τα στάδια της διαδικασίας είναι απαραίτητο να γίνονται υπό συνεχή υπερηχογραφική παρακολούθηση.

Η περιγραφή της μεθόδου

Η πρόσβαση στο εσωτερικό των φλεβών επιτυγχάνεται με την παρακέντηση με βελόνα, κι εδώ σταματούν οι ομοιότητες με τις θερμικές τεχνικές. Οι μη θερμικές τεχνικές δεν χρησιμοποιούν θερμότητα για να επιτύχουν το σκοπό τους κι έτσι δεν απαιτείται αναισθησία για την εφαρμογή τους, ούτε τοπική αναισθησία, δίνοντάς τους ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες μεθόδους.

Μετά την είσοδο στη φλέβα, υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με τη μέθοδο :

α) σκληροθεραπεία σε υγρή μορφή και σε μορφή αφρού,

β) μηχανικά υποβοηθούμενη σκληροθεραπεία ή φαρμακομηχανική σκληροθεραπεία (Clarivein)

γ) χρήση κυανοακρυλικής κόλας (Venaseal – Sapheon)

Αξιολόγηση των μεθόδων

Η μέθοδος της σκληροθεραπείας είναι γνωστή και εφαρμόζεται πολλές δεκαετίες. Οι άλλες δύο μέθοδοι είναι οι πιο σύγχρονες μέθοδοι που υπάρχουν αυτή τη χρονική στιγμή για την αντιμετώπιση των κιρσών στα πόδια. Υπάρχουν μάλιστα άλλες τρεις τουλάχιστον μέθοδοι αυτής της κατηγορίας που δοκιμάζονται και αναμένουμε τα αποτελέσματά τους. Οι θερμικές μέθοδοι (ραδιοσυχνότητες, ατμός και Laser) αποτελούν το κριτήριο με το οποίο συγκρίνονται όλες οι νέες τεχνικές. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα των νέων αυτών μεθόδων είναι πολύ ενθαρρυντικά. Μένει πλέον να αποδειχθεί και στην πράξη ότι τα πολύ καλά αρχικά αποτελέσματά τους, μπορούν να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου.