Το νέο Laser 1940nm  ήρθε για να φέρει τον  εξατομικευμένο σχεδιασμό θεραπείας στην αντιμετώπιση των κιρσών. Δείτε γιατί…

Το πρώτο και κύριο πλεονέκτημα του νέου Laser 1940nm, είναι το νέο, μεγάλο μήκος κύματος, ο δε συνδυασμός του με μια σειρά από επιπλέον χαρακτηριστικά, κάνουν τη θεραπεία  των κιρσών μοναδική.

Το συγκεκριμένο πλεονέκτημα του μεγαλύτερου μήκους κύματος σημαίνει πως με μικρότερη ενέργεια μπορούμε να έχουμε ισοδύναμο ή και καλύτερο αποτέλεσμα.

Για να πάμε και στην πιο στοχευμένη τώρα απορρόφηση της ενέργειας που μας επιτρέπει τον περιορισμό της επίδρασης της μόνο στη έκταση που εμείς επιθυμούμε.

Έτσι αποφεύγουμε  τη διάχυση της ενέργειας στους γύρω ιστούς, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για τραυματισμό νεύρων, δυσχρωμία του δέρματος ή υπαισθησία (αίσθημα μουδιάσματος).

Μια σειρά από ηχητικά και χρωματικά σήματα σε συνδυασμό με γραφήματα επιτρέπουν τώρα στο θεράποντα γιατρό τον εξατομικευμένο σχεδιασμό θεραπείας για κάθε ασθενή και την εκτέλεση της με μέγιστη ακρίβεια και με δυνατότητα λεπτότατων χειρισμών.

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη ασφάλεια

Η αντιμετώπιση των κιρσών με  το ενδοφλεβικό Laser 1940nm, εκτός από εξατομικευμένη, είναι  πολύ αποτελεσματική και ασφαλής.

Επιπλέον, η πολύ εύκαμπτη οπτική ίνα σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της εύκολης ρύθμισης της ενέργειας δίνουν τη δυνατότητα για εφαρμογή της θεραπείας σε πολύ πιο επιφανειακούς φλεβικούς κλάδους, που με τα παλιά Laser μπορεί να ήταν επικίνδυνο.

Τα πλεονεκτήματα όμως δεν σταματούν εδώ. Υπάρχουν ενδείξεις πως ο χρόνος απορρόφησης των φλεβών  είναι μικρότερος σε σχέση με παλαιότερα, μειώνοντας την πιθανότητα υποτροπών, κάνοντας την θεραπεία ακόμη πιο αποτελεσματική και απλούστερη.

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα για την ασφάλεια των ασθενών είναι το γεγονός πως η οπτική ίνα για το  LASER 1940nm είναι «μίας χρήσης και κλειδωμένη»  άρα δεν αντιγράφεται, δεν ξαναποστειρώνεται, δεν επαναχρησιμοποιείται, δεν παρακάμπτεται

Μπορεί κάθε αγγειοχειρουργός να χειριστεί το Laser 1940nm;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χειριστεί το Laser 1940nm ο Αγγειοχειρουργός , είναι η μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία, στην αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων και ιδιαίτερα στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και ειδικά στις εφαρμογές με χρήση Laser.

Και για να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα απαιτείται γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό της θεραπείας ,η οποία βασίζεται στην αιμοδυναμική μελέτη του φλεβικού συστήματος και όχι απλά στο κλασικό “τρίπλεξ“. Επιπλέον απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία στην υπερηχογραφική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Laser.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι, όπως και σε κάθε άλμα της επιστήμης, έτσι και εδώ απαιτείται πολύ εξειδικευμένη γνώση από τον επιστήμονα που εφαρμόζει την τεχνολογία, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο ασφαλές, πιο αποτελεσματικό, πιο άνετο και πιο απλό  για τον ασθενή.

Με αυτή την προϋπόθεση απαραίτητη θα λέγαμε ότι τώρα με το νέο Laser 1940 nm, ο εξειδικευμένος Αγγειοχειρουργός έχει πλέον στη διάθεσή του την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των κιρσών .

Αυτό το άρθρο γράφτηκε με τη συνεργασία του αγγειοχειρουργού Αθανασίου Σιαφάκα. VeinCenter.gr

Έχετε κιρσούς;; Eχετε την τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας για την αντιμετώπισή τους. Το νέο Laser 1940nm.

Τι διασφαλίζει  το νέο Laser 1940nm  στην αντιμετώπιση των κιρσών

Το πρώτο και κύριο πλεονέκτημα του νέου Laser 1940nm ,είναι το νέο, μεγάλο μήκος κύματος.

Το συγκεκριμένο πλεονέκτημα του όλο και μεγαλύτερου μήκους κύματος στα  Laser για την αντιμετώπιση των κιρσών, είναι η μεγαλύτερη απορρόφηση της ενέργειας από το φλεβικό τοίχωμα. Αυτό  σημαίνει πως με μικρότερη ενέργεια μπορούμε να έχουμε ισοδύναμο ή και καλύτερο αποτέλεσμα

Έτσι το νέο laser 1940nm διασφαλίζει  ακόμη πιο ανώδυνη θεραπεία , έχει δυνατότητα εφαρμογής σε πιο επιφανειακές φλέβες που μπορεί να οδηγήσει σε πιο «κομψή» και εξατομικευμένη θεραπεία , απλουστεύει  την όλη διαδικασία και  μειώνει τον συνολικό χρόνο της επέμβασης.

Πόσο πιο εξατομικευμένη και αποτελεσματική είναι η αντιμετώπιση κιρσών με το νέο Laser 1940nm;

Η αντιμετώπιση των κιρσών με  το ενδοφλεβικό Laser 1940nm, είναι εντελώς εξατομικευμένη, πολύ αποτελεσματική και ασφαλής, με μεγάλη ακρίβεια και με δυνατότητα λεπτότατων χειρισμών. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα για την ασφάλεια των ασθενών είναι το γεγονός πως η οπτική ίνα για το  LASER 1940nm είναι «μίας χρήσης και κλειδωμένη»  άρα δεν αντιγράφεται, δεν ξαναποστειρώνεται, δεν επαναχρησιμοποιείται, δεν παρακάμπτεται.

Για όλους αυτούς τους λόγους το νέο laser 1940 είναι η εξέλιξη…στην υπηρεσία του Αγγειοχειρουργού που ξέρει, για την καλύτερη αντιμετώπιση της φλεβικής σας πάθησης.

Ποια είναι η πιο σημαντική προϋπόθεση  στη χρήση του νέου laser 1940nm;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία από τον Αγγειοχειρουργό. Και αυτό γιατί απαιτεί  Αγγειοχειρουργό με δομημένη εκπαίδευση, υψηλή εξειδίκευση και πολύ μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων και ιδιαίτερα στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και ειδικά στις εφαρμογές με χρήση Laser.

Και για να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα απαιτείται γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό της θεραπείας ,η οποία βασίζεται στην αιμοδυναμική μελέτη του φλεβικού συστήματος και όχι απλά στο κλασικό ‘’τρίπλεξ΄΄.

Επιπλέον απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία στην υπερηχογραφική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Laser.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι, όπως και σε κάθε άλμα της επιστήμης, έτσι και εδώ απαιτείται πολύ εξειδικευμένη γνώση από τον επιστήμονα που εφαρμόζει την τεχνολογία, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο ασφαλές, πιο αποτελεσματικό, πιο άνετο και πιο απλό  για τον ασθενή.

Αυτό το άρθρο γράφτηκε με τη συνεργασία του αγγειοχειρουργού Αθανασίου Σιαφάκα.

Έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια χώρα που έχει πολλές μέρες ηλιοφάνεια και να είμαστε εκ των πραγμάτων εκτεθειμένοι περισσότερο στην ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό όμως δεν είναι καλό για τις φλεβικές παθήσεις και δείτε παρακάτω γιατί… Είναι γεγονός ότι  γενικά, η ακτινοβολία και η ζέστη προκαλούν διαστολή των φλεβών που μπορεί να κάνουν εντονότερα […]

Όταν αναφερόμαστε στην Αγγειοχειρουργική, το πρώτο που  έρχεται στο νου, είναι τα τεράστια άλματα που έχει κάνει ο τομέας, με τις ελάχιστα  πλέον επεμβατικές μεθόδους .Η τεχνολογία και οι νέες μέθοδοι ήρθαν για να μείνουν και άλλαξαν τα πάντα όσα ξέρατε μέχρι σήμερα.

Πέρα όμως από την επιστημονική συγκρότηση του Αγγειοχειρουργού και την εμπειρία του, υπάρχει  μια αξία αναλλοίωτη ,η έννοια της ευθύνης.

Ευθύνη απέναντί σας και στη φλεβική σας πάθηση, όσο και απέναντι στην επιστήμη. Ευθύνη από την πρώτη στιγμή, στα πάντα  και για πάντα. Και αυτή την ευθύνη την έχει αποκλειστικά και μόνο ο Αγγειοχειρουργός σας.

Ευθύνη στην αρχική διάγνωση

Η σωστή αρχική διάγνωση προβλέπει λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού, με προσεκτική καταγραφή των συμπτωμάτων, κι ολοκληρωμένη κλινική εξέταση που περιλαμβάνει Επισκόπηση και Ψηλάφηση.

Σε κάθε περίπτωση φλεβικών παθήσεων στα κάτω άκρα, η διάγνωση περιλαμβάνει απαραίτητα και τη διενέργεια εξειδικευμένου triplex φλεβών κι αιμοδυναμική μελέτη. Μόνον έτσι διασφαλίζεται η διάγνωση αλλά και υπάρχουν δεδομένα για το επόμενο στάδιο.

Η πρώτη επίσκεψη ολοκληρώνεται με την πλήρη κι αναλυτική ενημέρωση του ασθενή. Ποια είναι η πάθησή του, πώς αντιμετωπίζεται, τι θα συμβεί αν δεν αντιμετωπιστεί, ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία, ποια αποτελέσματα μπορεί να προσδοκά με φωτογραφίες από ανάλογες περιπτώσεις που ο ιατρός έχει αντιμετωπίσει επιτυχημένα.

Ευθύνη στο σχεδιασμό της θεραπείας

Ο σχεδιασμός της θεραπείας βασίζεται στη διάγνωση αλλά προϋποθέτει ο αγγειοχειρουργός σας να γνωρίζει τις σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές και να έχει εμπειρία σε όλες τις σύγχρονες, ενδοφλεβικές ή μη, επεμβατικές μεθόδους.

Τώρα πια, για παράδειγμα, η επέμβαση κατά των κιρσών γίνεται κατά κανόνα χωρίς γενική αναισθησία, χωρίς επισκληρίδιο, χωρίς καν μέθη – κι επομένως είναι πολύ πιο ασφαλής η εφαρμογή της.

Κι ακόμα, μετά την επέμβαση κατά των κιρσών με τις σύγχρονες μεθόδους, ο ασθενής φεύγει αμέσως, περπατώντας, χωρίς πόνους, χωρίς να χρειάζεται να παραμείνει στην κλινική έστω για μια ώρα. Επομένως, μπορεί να κάνει την επέμβαση ακόμα και σε μια εργάσιμη ημέρα !!!

Ευθύνη για μια τεχνικά άρτια επέμβαση

Κατάλληλη εκπαίδευση κι εξειδικευμένη  εμπειρία είναι οι απολύτως απαραίτητες προϋποθέσεις για μια τεχνικά άρτια επέμβαση. Από την απλούστερη σκληροθεραπεία μέχρι την επίδεση μετά από μικροφλεβεκτομές  και τον εμβολισμό ή τη ναρθηκοποίηση φλεβών εσωτερικά της πυέλου.

Ευθύνη μετά στην παρακολούθηση

Η ενημέρωση μετά την επέμβαση είναι ιδιαίτερα σημαντική όπως και η ενημέρωση για το πλάνο παρακολούθησης.

Η παρακολούθηση του ασθενή μετά την επέμβαση έχει την αξία της πρόληψης, ειδικά αν λάβετε υπ’ όψιν ότι οι φλεβικές παθήσεις στα κάτω άκρα έχουν συνήθως γενετικά αίτια. Άλλωστε, η εξέλιξη μιας πάθησης μπορεί να είναι ένδειξη κάποιου άλλου προβλήματος.

Ποια είναι η δική σας ευθύνη

Από την πλευρά σας, η μόνη σας ευθύνη είναι η επιλογή του ιατρού τον οποίο θα εμπιστευτείτε για τη θεραπεία σας. Ο ιατρός σας πρέπει να έχει ειδίκευση στις φλεβικές παθήσεις, σωστή εκπαίδευση, εμπειρία, καλά εξοπλισμένο ιατρείο και ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης.

Αυτό το άρθρο γράφτηκε με τη συνεργασία του αγγειοχειρουργού Αθανασίου Σιαφάκα, επιστημονικού υπευθύνου του Κέντρου Φλεβικών Παθήσεων

VeinCenter.gr

Η θεραπεία των κιρσών των κάτω άκρων έχει αλλάξει θεαματικά τα τελευταία 15 χρόνια. Η κλασική χειρουργική αντιμετώπιση που μέχρι τη δεκαετία του 1990 αποτελούσε την πρώτη και ίσως τη μόνη επιλογή, έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί. Οι φλεβικές παθήσεις των κάτω άκρων έγιναν σχετικά πρόσφατα αντικείμενο εντατικής έρευνας.

Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που πολύ γρήγορα, σημειώθηκαν σπουδαίες εξελίξεις στη διάγνωση και τη χειρουργική αντιμετώπισή τους.

Η πιο σημαντική πρόοδος της Αγγειοχειρουργικής είναι οι νέου τύπου ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι, με τις οποίες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια οι φλεβικές παθήσεις. Πολλές νέες τεχνικές έχουν έρθει στο προσκήνιο και παλαιότερες τεχνικές έχουν εξελιχθεί.

Τώρα πια η επέμβαση κατά των κιρσών γίνεται κατά κανόνα χωρίς γενική αναισθησία, χωρίς επισκληρίδιο, χωρίς καν μέθη – κι επομένως είναι πολύ πιο ασφαλής η εφαρμογή της.

Στη σύγχρονη αντιμετώπιση των κιρσών πρώτη επιλογή αποτελούν οι ενδοφλεβικές τεχνικές, όπως για παράδειγμα η σκληροθεραπεία, που έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά και  έχει άριστα θεραπευτικά και αισθητικά αποτελέσματα.

φλεβεκτατική κορόνα - σκληροθεραπεία

Πως γίνεται η σκληροθεραπεία

Κατά τη σκληροθεραπεία  των κιρσών, εγχέεται μέσα στη φλέβα σκληρυντική ουσία σε μορφή αφρού και υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Κατά τη μηχανικά υποβοηθούμενη σκληροθεραπεία, η έγχυση της ουσίας γίνεται μέσω καθετήρα ο οποίος καταστρέφει συγχρόνως την εσωτερική επένδυση της φλέβας, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο μόνιμο. Με την έγχυση   των ειδικών  αυτών σκληρυντικών ουσιών οι πάσχουσες φλέβες  μετατρέπονται σε ινώδεις χορδές.Και το πιο σημαντικό…

Μετά την επέμβαση κατά των κιρσών με τις σύγχρονες μεθόδους, ο ασθενής φεύγει αμέσως, περπατώντας, χωρίς πόνους, χωρίς να χρειάζεται να παραμείνει στην κλινική έστω για μια ώρα. Επομένως, μπορεί να κάνει την επέμβαση ακόμα και σε μια εργάσιμη ημέρα.Και το πιο σημαντικό…

Ο ασθενής μετά την σκληροθεραπεία, μπορεί να εξέλθει άμεσα από το ιατρείο και να επιστρέψει στις δραστηριότητές του.

Περίοδος ανάρρωσης ουσιαστικά δεν υπάρχει, καθώς ο ασθενής σηκώνεται κατευθείαν και περπατά. Ουσιαστικά αποχωρεί από το χώρο της επέμβασης περπατώντας και μπορεί να επιστρέψει άμεσα στο σπίτι του, καθώς δεν χρειάζεται νοσηλεία.Και όλα αυτά ανώδυνα.

Η σκληροθεραπεία θεωρείται ακόμα παγκοσμίως η μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση των κιρσών αλλά και των ευρυαγγειών αφού προσφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από όλες τις άλλες μεθόδους.

Πόσες συνεδρίες σκληροθεραπείας  χρειάζονται

Ο αριθμός των συνεδριών σκληροθεραπείας εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος αλλά και από τις απαιτήσεις από το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ποιο θα είναι τελικά  το αποτέλεσμα

Κριτήριο επιτυχίας της επέμβασης των κιρσών είναι πρώτα από όλα η εξάλειψη των ενοχλητικών συμπτωμάτων όπως το αίσθημα  βάρους στα πόδια, ο πόνος, το κάψιμο, οι κράμπες ,η φαγούρα των ποδιών κ.α. και βέβαια η αποκατάσταση και η απαλλαγή από ένα αντιαισθητικό πρόβλημα.

Και το κυριότερο.Θα μπορεί να απολαμβάνει μια καλύτερη ποιότητα ζωής με περισσότερη υγεία.

Αυτό το άρθρο γράφτηκε με τη συνεργασία του αγγειοχειρουργού Αθανασίου Σιαφάκα, επιστημονικού υπευθύνου του Κέντρου Φλεβικών Παθήσεων VeinCenter.gr

Το φλεβικό σύστημα και πως λειτουργεί

Υπάρχει το επιφανειακό φλεβικό σύστημα που επιστρέφει στην καρδιά το αίμα από το δέρμα και το υποδόριο λίπος ,υπάρχει  το εν τω βάθει σύστημα που επιστρέφει το αίμα από τους μύες και υπάρχει και το σύστημα των διατιτραινουσών φλεβών που συνδέει τα προηγούμενα δύο φλεβικά συστήματα μεταξύ τους.

Τι είναι οι θρόμβοι

Οι θρόμβοι είναι πήγματα αίματος – σχηματισμοί από αίμα που έχει πήξει- που μπορούν να σχηματιστούν στο εσωτερικό ενός αγγείου (αρτηρίας ή φλέβας) και να διαταράξουν τη ροή του αίματος στο εσωτερικό αυτού του αγγείου. Εάν σχηματιστεί θρόμβος σε μια αρτηρία , μπορεί να εμποδίσει τη ροή του οξυγονωμένου αίματος προς το τμήμα του σώματος που προμηθεύεται αίμα από  αυτό το αγγείο. Εάν σχηματισθεί θρόμβος σε μια φλέβα ,τότε αποτελεί εμπόδιο για την επιστροφή του αίματος προς την καρδιά. Και στις δύο περιπτώσεις παρεμποδίζεται η φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος.

Υπάρχουν δύο είδη θρόμβων του αίματος. Αυτός ο οποίος δεν κινείται και αποκαλείται απλά θρόμβος και αυτός ο οποίος αποσπάται από τον κεντρικό θρόμβο και κινείται στην κυκλοφορία του αίματος και τότε αποκαλείται έμβολο.

Τι ονομάζεται φλεβική θρόμβωση

Ο σχηματισμός θρόμβου σε μια φλέβα ονομάζεται φλεβική θρόμβωση. Αν αφορά φλέβα του επιπολής φλεβικού συστήματος(δηλαδή του επιφανειακού) τότε ονομάζεται επιπολής φλεβοθρόμβωση,ενώ αν ο θρόμβος σχηματιστεί στο εν τω βάθει φλεβικό σύστημα ,τότε ονομάζεται εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση

Πως τις ξεχωρίζουμε από τα συμπτώματα

Αν αφορά επιπολής φλεβική θρόμβωση ,τα συμπτώματα είναι πιο έντονα   και είναι κυρίως πόνος, ευρυθρότητα , σκλήρυνση γύρω από την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο θρόμβος ,που στις περισσότερες φορές είναι στα κάτω άκρα. Η επιπολής φλεβοθρόμβωση επειδή είναι πιο κοντά στο δέρμα που υπάρχουν πιο πολλές νευρικές απολήξεις γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή. Αν όμως αφορά τις φλέβες που βρίσκονται εν τω βάθει, τα συμπτώματα ποικίλουν  και είναι από ένα έντονο οίδημα μέχρι το πιο «ύπουλο»  του να είναι  ασυμπτωματική και να μην την καταλάβουμε.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε…

Πρώτο μέλημα για τη θρόμβωση ,είναι η διάγνωση (αν υπάρχει ή όχι θρόμβωση).Η διάγνωση της θρόμβωσης ,ιδίως της εν τω βάθει, γίνεται αποκλειστικά με τρίπλεξ και όχι μόνο από την κλινική εικόνα (αν υπάρχει δηλαδή πόνος ή πρήξιμο.)

Εφόσον υπάρχει θρόμβωση, μας ενδιαφέρει η έκτασή της (ποιές φλέβες καταλαμβάνει -επιπολής ή εν τω βάθει , σε τι ποσοστό, και μέχρι ποιό ύψος πχ γόνατο, μηρό, πάνω από τον μηρό,  αν επεκτείνεται και στην περιοχη της κοιλιάς κ.λ.π.

Ιδιαίτερη σημασία η αιτία της θρόμβωσης που μπορεί να βρεθεί ή μπορεί και να μην βρεθεί ακόμα και μετά από πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις.

Παρακολούθηση της θρόμβωσης με τρίπλεξ για να διαπιστωθεί η ανταπόκριση και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας

Η παρακολούθηση διαρκεί για χρόνια και μπορεί για όλη μας τη ζωή καθόσον μπορεί να εμφανιστούν απώτερες επιπλοκές όπως δευτεροπαθείς κιρσοί, ανεπάρκεια του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος που περικλείονται στον γενικό όρο Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο.

Η κλασική θεραπεία της θρόμβωσης είναι συντηρητική, δηλαδή με την χορήγηση φαρμάκων,ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εν τω βάθει θρόμβωσης  μπορεί να απαιτηθούν και πιο εξειδικευμένες τεχνικές όπως θρομβόλυση ή τοποθέτηση stents.

Αυτό το άρθρο γράφτηκε με τη συνεργασία του αγγειοχειρουργού Αθανασίου Σιαφάκα, επιστημονικού υπευθύνου του Κέντρου Φλεβικών Παθήσεων VeinCenter.gr

Ο πρώτος συνήθως λόγος για να σας απασχολήσουν οι ευρυαγγείες, είναι γιατί σας ενοχλούν αισθητικά. Σε κανέναν δεν αρέσουν αυτά τα μπλε φλεβάκια σαν γραμμές ή σαν ιστός αράχνης στα πόδια και ιδιαίτερα στην περιοχή του αστραγάλου. Πολύ σωστό και σεβαστό αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και αυτό γιατί μπορεί οι ευρυαγγείες να είναι το πρώτο σημάδι χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας.

Κάποιες άλλες φορές μπορεί να νιώθετε μικρής βαρύτητας τοπικά συμπτώματα όπως κνησμό, αίσθημα καψίματος, αίσθημα βάρους ή και ελαφρύ πόνο. Όταν ο ασθενής αναφέρει τα πιο έντονα συμπτώματα οφείλουμε να αναζητήσουμε την ύπαρξη και άλλων παραγόντων που μπορεί να ευθύνονται. Για αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να  βλέπετε το πρόβλημα επιφανειακά..

Το γεγονός ότι ευρυαγγείες εμφανίζει το 50% των ενηλίκων, ενώ στις μεγαλύτερες γυναίκες το ποσοστό φθάνει στο εξαιρετικά υψηλό 80%, δεν είναι αρκετό να σας παρηγορήσει.

Οι περισσότερες γυναίκες εμφανίζουν ευρυαγγείες στην εγκυμοσύνη που συχνά εξαφανίζονται μετά τον τοκετό. Η κληρονομικότητα, οι ορμόνες για τις γυναίκες και διάφορες παθήσεις είναι κάποιες άλλες αιτίες, εμφάνισης ευρυαγγειών.

Όπως βέβαια και να έχει ,όποιος και αν είναι ο λόγος εμφάνισής τους, το σίγουρο είναι ότι εσείς δεν πρέπει να έχετε πλέον ευρυαγγείες και δείτε γιατί επιβάλλεται ένας περαιτέρω έλεγχος και εξέταση…

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό αλλά κυρίως ιατρικό!

Για να είναι τώρα  σωστή και ολοκληρωμένη η εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει  κατ’ αρχήν, λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού ώστε να αναζητηθούν τυχόν αίτια που υποκρύπτουν ασθένειες ή παθολογικές καταστάσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει υποψία φλεβικής ανεπάρκειας, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος από εξειδικευμένο αγγειοχειρουργό. Ακόμα και στην περίπτωση λοιπόν , όπου ο ασθενής προσέρχεται   κυρίως γιατί τον ενοχλεί αισθητικά, είναι απαραίτητος ένας πλήρης έλεγχος.

Επίσης είναι απαραίτητη η διενέργεια υπερηχογραφικής μελέτης  του φλεβικού συστήματος καθότι σε ένα ποσοστό 10 – 15% συνυπάρχει και με φλεβική ανεπάρκεια σε μεγαλύτερα φλεβικά στελέχη, των οποίων η αντιμετώπιση προηγείται.

Εφόσον δεν ανευρεθεί φλεβική ανεπάρκεια σε μεγαλύτερα φλεβικά στελέχη, ή αν έχει ήδη αντιμετωπισθεί, τότε προχωράμε στη διερεύνηση και το σχεδιασμό της θεραπείας των ευρυαγγειών.

Υπάρχουν αρκετά βοηθήματα ώστε η διερεύνηση και ο σχεδιασμός της θεραπείας να γίνονται είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα. Το πιο κλασικό είναι ο μεγεθυντικός φακός που πάντα διατηρεί την αξία του. Από τις πιο χρήσιμες εξελίξεις είναι η μέθοδος της διαδερμικής διαφανοσκόπισης όπως την αξιοποιεί η συσκευή VeinLite.

Με τη μέθοδο αυτή μας δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσουμε τις τροφοφόρες φλέβες των ευρυαγγειών, ώστε η θεραπεία μας να είναι πιο ριζική και αποτελεσματική.Παρόμοια βοήθεια προσφέρουν και πληθώρα άλλων βοηθημάτων, το καθένα με τη δική του αρχή λειτουργίας.

Τώρα που έχετε μια καλύτερη εικόνα του τι, του γιατί και του πως για τις ευρυαγγείες ,μήπως ήρθε η στιγμή να λύσετε το πρόβλημα και να απαλλαγείτε από αυτές, όντας για όλα σίγουρη;

Αυτό το άρθρο γράφτηκε με τη συνεργασία του αγγειοχειρουργού Αθανασίου Σιαφάκα, επιστημονικού υπευθύνου του Κέντρου Φλεβικών Παθήσεων VeinCenter.gr

Οι κιρσοί είναι εκείνα τα τμήματα φλεβών στα οποία δεν κυκλοφορεί καλά το φλεβικό αίμα, αυτό  δηλαδή που ταξιδεύει από τα κάτω άκρα προς την καρδιά.

Επισήμως ορίζονται ως «οι διατεταμένες φλέβες των κάτω άκρων που έχουν οφιοειδή πορεία». Είναι πιο μεγάλες φλέβες που προεξέχουν του δέρματος και  όταν εμφανίζονται συνιστούν ένα σοβαρό στάδιο φλεβικής ανεπάρκειας.

Η πρωταρχική αιτία δημιουργίας κιρσών στα πόδια είναι συνήθως μια «δομική αδυναμία» του φλεβικού τοιχώματος, γι’ αυτό και η κληρονομικότητα παίζει εδώ μεγάλο ρόλο στη δημιουργία τους (πρωτογενείς κιρσοί). Υπάρχει επίσης περίπτωση η αιτία δημιουργίας των κιρσών να είναι μια παλιά εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (δευτερογενείς κιρσοί). 

Με τον καιρό επιφέρουν αίσθημα κόπωσης, πόνους δυσκολία στην κίνηση και μπορεί να καταλήξουν σε επικίνδυνα φλεβικά έλκη.

Πως εξελίσσονται

Με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται οι κιρσοί σε μέγεθος και σε αριθμό. Επίσης μπορεί να εμφανιστούν αλλοιώσεις στο δέρμα και το λίπος, ειδικά στην περιοχή της κνήμης που βρίσκεται πάνω από τους αστραγάλους (περιοχή της γκέτας). 

Αν ο ασθενής δεν αναζητήσει θεραπεία, η βλάβη αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε πληγή (φλεβικό έλκος). Σε άλλες περιπτώσεις το δέρμα πάνω από κάποιον κιρσό μπορεί να λεπτύνει πάρα πολύ ώστε τελικά να «σπάσει» η φλέβα με αποτέλεσμα να έχουμε αιμορραγία (κιρσορραγία).

Για να βοηθήσετε στο να μην χειροτερέψουν και εξελιχθούν  υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείτε να υιοθετήσετε και να τα εντάξετε στον τρόπο ζωής σας αν θέλετε να βοηθήσετε  στην επιβράδυνση της ανάπτυξης των κιρσών, όπως: 

Να βάλετε την άσκηση στη ζωής σας, να σταματήσετε το κάπνισμα –αν καπνίζετε-να ελέγχετε τακτικά το βάρος σας και τη διατροφή σας, να προσέχετε τι φοράτε ,να αποφεύγετε την ορθοστασία κ.λ.π.

 Το σπουδαιότερο όμως είναι να αποφασίσετε να τους αντιμετωπίσετε οριστικά και αποτελεσματικά.

Θρόμβωση κιρσών. Τι είναι και τι πρέπει να κάνουμε;

Καλό είναι να το γνωρίζετε και αυτό…Μια  ακόμα συνηθισμένη επιπλοκή που μπορεί  επίσης να συμβεί είναι η θρόμβωση και δείτε πως θα το καταλάβετε…

Θα νιώσετε κατ άρχην, έντονο πόνος στην περιοχή του κιρσού που θρομβώθηκε. Ο κιρσός που θρομβώθηκε , ψηλαφάται σκληρός, ιδιαίτερα ευαίσθητος και παρατηρείται ερυθρότητα (κοκκίνισμα) στη διαδρομή του. 

Πρόκειται για μια σοβαρή επιπλοκή και ονομάζεται επιπολής θρομβοφλεβίτιδα. 

Τότε ο ασθενής πρέπει να απευθυνθεί στον αγγειοχειρουργό του προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη βοήθεια καθώς υπάρχει ο κίνδυνος επέκτασης του θρόμβου σε μεγάλες φλέβες που βρίσκονται πιο βαθιά στο πόδι (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση). 

Έχετε πολλούς λόγους και ένα ακόμα για να μην περιμένετε άλλο.

Η θεραπεία των κιρσών των κάτω άκρων έχει αλλάξει θεαματικά με τις τελευταίες  εξελίξεις στη διάγνωση και τη χειρουργική αντιμετώπισή τους. Η πιο σημαντική πρόοδος της Αγγειοχειρουργικής είναι οι νέου τύπου ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι, με τις οποίες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια οι φλεβικές παθήσεις.

Πολλές νέες τεχνικές έχουν έρθει στο προσκήνιο και παλαιότερες τεχνικές έχουν εξελιχθεί. Πρώτη επιλογή είναι το laser/rf  και μετά το κλασικό χειρουργείο με την σκληροθεραπεία.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,θεραπεία κιρσών με το πιο εξελιγμένο laser 1940 στην Κλινική Ρέα από τον Αγγειοχειρουργό Αθανάσιο Σιαφάκα.

Η πρώτη χρήση laser 1940nm είναι γεγονός

Για να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να γυρίσουμε χρονικά λίγο πίσω…
Έχουν περάσει ήδη πάνω από 15 χρόνια από την εμφάνιση του LASER στα 1470nm και ακόμα υπάρχουν γιατροί που το αναφέρουν ως το «καινούργιο laser”. Το μεγάλο πλεονέκτημα του όλο και μεγαλύτερου μήκους κύματος στα Laser για την αντιμετώπιση των κιρσών, είναι η μεγαλύτερη απορρόφηση της ενέργειας από το φλεβικό τοίχωμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως με μικρότερη ενέργεια μπορούμε να έχουμε ισοδύναμο ή και καλύτερο αποτέλεσμα. Το μήκος κύματος των 1470nm θεωρήθηκε σταθμός καθώς είχε την μεγαλύτερη απορροφητικότητα την εποχή που σχεδιάστηκε κάνοντας αισθητή την διαφορά στο αποτέλεσμα και στη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση με τα προηγούμενα Laser (810nm – 980nm – 1064nm -1310nm). Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από 10 χρόνια εξέλιξης της ήδη υψηλής τεχνολογίας ώστε να είναι διαθέσιμο Laser στα 1940nm και να αρχίσουν να δημοσιεύονται οι πρώτες μελέτες.

Η στοχευμένη τώρα απορρόφηση της ενέργειας επιτρέπει τον περιορισμό της επίδρασης της μόνο στη έκταση που εμείς επιθυμούμε

Αποφεύγουμε έτσι τη διάχυση της ενέργειας στους γύρω ιστούς, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για τραυματισμό νεύρων, δυσχρωμία του δέρματος ή υπαισθησία (αίσθημα μουδιάσματος).

Έχει μόνο πλεονεκτήματα

Εκτός από το μήκος κύματος που αποτελεί το τεράστιο πλεονέκτημα του νέου Laser 1940nm, ο συνδυασμός του με μια σειρά από επιπλέον χαρακτηριστικά κάνουν τη θεραπεία μοναδική. Μια σειρά από ηχητικά και χρωματικά σήματα σε συνδυασμό με γραφήματα επιτρέπουν στο θεράποντα γιατρό τον εξατομικευμένο σχεδιασμό θεραπείας για κάθε ασθενή και την εκτέλεση της με μέγιστη ακρίβεια. Επιπλέον, η πολύ εύκαμπτη οπτική ίνα σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της εύκολης ρύθμισης της ενέργειας δίνουν τη δυνατότητα για εφαρμογή της θεραπείας σε πολύ πιο επιφανειακούς φλεβικούς κλάδους, που με τα παλιά Laser μπορεί να ήταν επικίνδυνο.

Εξατομικευμένη,αποτελεσματική και πιο ακριβής αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση των κιρσών με το ενδοφλεβικό Laser 1940nm, είναι εντελώς εξατομικευμένη, πολύ αποτελεσματική και ασφαλής, με μεγάλη ακρίβεια και δυνατότητα λεπτότατων χειρισμών.
Τα πλεονεκτήματα όμως δεν σταματούν εδώ. Ο χρόνος απορρόφησης των φλεβών δείχνει να είναι μικρότερος σε σχέση με παλαιότερα, μειώνοντας την πιθανότητα υποτροπών, κάνοντας την θεραπεία ακόμη πιο αποτελεσματική και απλούστερη. Άλλο σημαντικό πλεονέκτημα για την ασφάλεια των ασθενών είναι το γεγονός πως η οπτική ίνα για το LASER 1940nm είναι «μίας χρήσης και κλειδωμένη» άρα δεν αντιγράφεται, δεν ξαναποστειρώνεται, δεν επαναχρησιμοποιείται, δεν παρακάμπτεται.

Η εμπειρία και η απόλυτη εξειδίκευση του Αγγειοχειρουργού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας.

Ευνόητο πως τόση υψηλή τεχνολογία, με τόσα επιπλέον χαρακτηριστικά και δυνατότητες, για να μπορέσει να εφαρμοστεί σε όλο το εύρος της και με ασφάλεια απαιτεί πολύ μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία από το γιατρό. Απευθύνεται σε γιατρούς με δομημένη εκπαίδευση, υψηλή εξειδίκευση και πολύ μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων , στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και ειδικά στις εφαρμογές με χρήση Laser.

Πότε και που έγινε ακριβώς η πρώτη αντιμετώπιση κιρσών με laser 1940;

Η πρώτη αντιμετώπιση κιρσών με Laser 1940nm στην Ελλάδα, έγινε στις 23 Μαΐου 2022, στην κλινική ΡΕΑ, από τον αγγειοχειρουργό Αθανάσιο Σιαφάκα. Ο συγκεκριμένος αγγειοχειρουργός είναι γνωστό στην Ελλάδα και το εξωτερικό πως συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν παραπάνω, έχει μεγάλη και μακροχρόνια εμπειρία στη χρήση των προηγούμενων laser (810nm -980nm -1470nm) ενώ ασχολείται με την τεχνολογία Laser 1940nm από το 2019. Το περιστατικό επιλέχθηκε καθότι δεν ήταν «απλό» αλλά αφορούσε νεαρή γυναίκα , με ιστορικό φλεβικής θρόμβωσης υπό πλήρη αντιπηκτική αγωγή. Η χρήση των αντιπηκτικών δεν διακόπηκε, δεν τροποποιήθηκε ούτε άλλαξε ενόψει της αντιμετώπισης των κιρσών με το Laser 1940nm. Η επέμβαση έγινε αποκλειστικά με τη χρήση τοπικής αναισθησίας και αντιμετωπίστηκε με laser και επιφανειακός κλάδος. Η θεραπεία συνδυάστηκε με τοπικές κιρσεκτομές (χωρίς ράμματα) και υπερηχογραφικά καθοδηγούμενης σκληροθεραπείας με μορφή αφρού – πάντοτε όλα υπό τοπική αναισθησία. Η ασθενής ήταν πολύ άνετη καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας και σηκώθηκε μόνη της (χωρίς καμία βοήθεια) άμεσα για να περπατήσει.

Το καλοκαίρι είναι για πολλούς η πιο όμορφη εποχή και γίνεται ακόμα πιο όμορφη χάρη στη χώρα που ζούμε. Τι γίνεται όμως αν αντιμετωπίζουμε μια φλεβική πάθηση; Πόσο αυτό μας περιορίζει; Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε;

Καλό είναι να ξέρουμε ότι η ακτινοβολία και η ζέστη επιβαρύνουν το φλεβικό σύστημα και αυτό γιατί  προκαλούν διαστολή των φλεβών. Αυτό έχει σαν συνέπεια να γίνονται εντονότερα τα ενοχλήματα στα πόδια (πρήξιμο, εύκολη κόπωση, αίσθημα βάρους ιδιαίτερα αν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα κιρσών)

Επιπλέον μην ξεχνάμε ότι η ακτινοβολία είναι ένα από τα αίτια δημιουργίας ευρυαγγειών (φλεβίτη) στα πόδια αλλά και στο πρόσωπο. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι  η ακτινοβολία δεν επιδεινώνει μόνο τις ήδη υπάρχουσες αλλά μπορεί να προκαλέσει  και τη δημιουργία νέων.

Κολυμπήστε άφοβα

Το κολύμπι όχι μόνο επιτρέπεται αλλά επιβάλλεται κιόλας, όποιο και αν είναι το φλεβικό σας πρόβλημα. Μπορείτε να απολαμβάνετε άφοβα τη θάλασσα αρκεί να αποφεύγετε – όπως κι όλοι οι άλλοι – την πολύωρη έκθεση στη ζέστη και την ηλιακή ακτινοβολία.

Να θυμάστε ότι το κολύμπι είναι πολύ καλή γυμναστική για το φλεβικό σύστημα. Τα θαλάσσια μπάνια ανακουφίζουν και τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας  και όσο πιο κρύα είναι η θάλασσα, τόσο το καλύτερο.

 Βάζετε  όμως πάντα αντιηλιακό και να αποφεύγετε το διάστημα 11:00 έως 16:00 που είναι πιο έντονη η ηλιακή ακτινοβολία.

Έχετε και άλλες επιλογές

Το καλοκαίρι σας δίνει την δυνατότητα να ασχοληθείτε με πολλές δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούν το φλεβικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, δείτε ακόμα ορισμένες  από αυτές, που βοηθούν όχι μόνο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων  αλλά και στο να μην χειροτερέψουν.

Περπατήστε

Το περπάτημα είναι μία πολύ καλή άσκηση γιατί γυμνάζει τις γάμπες και διευκολύνει τις φλέβες στο κάτω μέρος του ποδιού να στείλουν το αίμα πίσω στην καρδιά. Επιπλέον,δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις και μπορούν να το απολαύσουν όλοι, στο βουνό ,στη θάλασσα ακόμα και στη γειτονιά σας, χωρίς να χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση.

Κάντε ποδήλατο

Το καλοκαίρι είναι η ιδανική περίοδος για να εξερευνήσετε την γειτονιά σας και τις γύρω περιοχές με το ποδήλατο. Η ποδηλασία είναι επίσης μία πολύ καλή μορφή άσκησης που δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις, γυμνάζει τις γάμπες και βοηθά τα άτομα με κιρσούς, ειδικά αν βρείτε και μερικές ανηφόρες στη διαδρομή σας. Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε το αυτοκίνητο με το ποδήλατο, για τις διαδρομές που κάνετε κοντά στο σπίτι.

Το καλοκαίρι είναι εδώ και είναι για όλους.Αρκεί να βάλετε κάποια πράγματα στη ζωή σας.

Η εκγύμναση , το περπάτημα , η καλή ενυδάτωση,  η αποφυγή της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, είναι ορισμένα προληπτικά μέτρα όχι μόνο για να βελτιώσουμε την εμφάνιση των ποδιών μας αλλά και την υγεία μας γενικότερα, χωρίς να κάνουμε άλλες παραχωρήσεις στην ποιότητα ζωής μας.