Με μεγάλη επιτυχία έλαβε χώρα και το 12ο Course Σκληροθεραπείας, με τον επίσημο εκπαιδευτή σκληροθεραπείας για την Ελάδα και την Κύπρο της KreusslerPharma,  δρ. Αθανάσιο Σιαφάκα και τη συμμετοχή της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Σισμανογλείου Νοσοκομείου καθώς και ιδιωτών πλαστικών χειρουργών. Η  θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την 11η Οκτωβρίου 2014 σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα γραφεία της συνεργαζόμενης εταιρίας phaceMED. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την πρακτική επίδειξη στο ιατρείο του αγγειοχειρουγού κ. Αθανασίου Σιαφάκα.

Read more