Τηλ: 210 699 6342
συνέδριο ελληνικής αγγειολογικής εταιρείας
News and articles

Πραγματοποιήθηκε το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας στις 06-08 Μαρτίου 2015 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, με την έγκριση του ΕΟΦ, στα πλαίσια του οποίου ο Αγγειοχειρουργός, Αθανάσιος Σιαφάκας ήταν εκπαιδευτής στο workshop σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας.

Η παρακολούθηση επιτρεπόταν μόνο σε επαγγελματίες υγείας και ειδικούς/ειδικευμένους ιατρούς, ενώ στο συνέδριο χορηγήθηκαν 12 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και πιστοποιητικό παρακολούθησης.