Τηλ: 210 699 6342
σεμινάριο σκληροθεραπείας
News and articles

Με μεγάλη επιτυχία έλαβε χώρα και το 12ο Course Σκληροθεραπείας, με τον επίσημο εκπαιδευτή σκληροθεραπείας για την Ελάδα και την Κύπρο της KreusslerPharma,  δρ. Αθανάσιο Σιαφάκα και τη συμμετοχή της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Σισμανογλείου Νοσοκομείου καθώς και ιδιωτών πλαστικών χειρουργών.

Η  θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την 11η Οκτωβρίου 2014 σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα γραφεία της συνεργαζόμενης εταιρίας phaceMED. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την πρακτική επίδειξη στο ιατρείο του αγγειοχειρουγού κ. Αθανασίου Σιαφάκα.


Η εκπαίδευση αυτή έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά από επιτυχημένα πρακτικά & θεωρητικά σεμινάρια για ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, πάνω στη Σκληροθεραπεία. Στόχος της σειράς των σεμιναρίων αυτών, που πραγματοποιούνται με επικεφαλής τον δρ. Σιαφάκα, είναι η άρτια εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο πάνω στη Σκληροθεραπεία.

Από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι σήμερα 60 ιατροί έλαβαν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση πάνω στη Σκληροθεραπεία από τον δρ. Σιαφάκα, επιτυγχάνοντας έτσι την ενίσχυση της εξειδίκευσης του ιατρικού δυναμικού του κλάδου, έχοντας παράλληλα άμεσες θετικές συνέπειες για τον ασθενή: ασφαλέστερη εφαρμογή των θεραπειών, αποτελεσματικότερη θεραπεία στο σύνολο της, βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή κ.ά.