Τηλ: 210 699 6342
Vein Care Excellence

Τι είναι η φλεβική θρόμβωση;

Πριν ορίσουμε τι είναι η φλεβική θρόμβωση, είναι ουσιώδες να αναδείξουμε τη λειτουργία του φλεβικού συστήματος και τη δημιουργία των θρόμβων.

Πώς λειτουργεί το φλεβικό σύστημα;

Το φλεβικό σύστημα διακρίνεται σε τρεις κύριες κατηγορίες: το επιφανειακό, που επιστρέφει στην καρδιά το αίμα από το δέρμα και το υποδόριο λίπος, το εν τω βάθει, που επιστρέφει το αίμα από τους μύες και το σύστημα  διατιτραινουσών φλεβών που συνδέει τα δύο προηγούμενα φλεβικά συστήματα μεταξύ τους.

Τι είναι οι θρόμβοι;

Οι θρόμβοι είναι πήγματα αίματος – σχηματισμοί από αίμα που έχει πήξει- που μπορούν να σχηματιστούν στο εσωτερικό ενός αγγείου (αρτηρίας ή φλέβας) και να διαταράξουν τη ροή του αίματος στο εσωτερικό αυτού του αγγείου.

Εάν σχηματιστεί θρόμβος σε μια αρτηρία , μπορεί να εμποδίσει τη ροή του οξυγονωμένου αίματος προς το τμήμα του σώματος που προμηθεύεται αίμα από  αυτό το αγγείο.

Εάν σχηματισθεί θρόμβος σε μια φλέβα ,τότε αποτελεί εμπόδιο για την επιστροφή του αίματος προς την καρδιά.

Και στις δύο περιπτώσεις παρεμποδίζεται η φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος. Υπάρχουν δύο είδη θρόμβων του αίματος:

1) Αυτός ο οποίος δεν κινείται και αποκαλείται απλά θρόμβος και

2) Αυτός ο οποίος αποσπάται από τον κεντρικό θρόμβο και κινείται στην κυκλοφορία του αίματος και τότε αποκαλείται έμβολο.

Κατανοώντας τον ρόλο των θρόμβων, μπορούμε να ορίσουμε πλέον τι είναι η φλεβική θρόμβωση.

Τι ονομάζεται φλεβική θρόμβωση;

Ο σχηματισμός θρόμβου σε μια φλέβα ονομάζεται φλεβική θρόμβωση.

Κατά τη διάκριση των φλεβοθρομβώσεων, διακρίνουμε δύο κύριες κατηγορίες: την επιπολής και την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση.

 • Επιπολής φλεβοθρόμβωση

Η επιπολής φλεβοθρόμβωση παρουσιάζεται στο επιφανειακό φλεβικό σύστημα

 • Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση

Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση αναπτύσσεται στο φλεβικό σύστημα που βρίσκεται βαθύτερα και επικοινωνεί άμεσα με την καρδιά.

Με την εξήγηση αυτών, κατανοούμε καλύτερα τις διαφορές μεταξύ των δύο τύπων φλεβοθρόμβωσης και το πώς επηρεάζουν τον οργανισμό.

Ποια είναι τα συμπτώματα της κάθε φλεβικής θρόμβωσης;

1.    Επιπολής Φλεβοθρόμβωση:

 • Έντονος πόνος στην περιοχή του θρόμβου
  • Ερυθρότητα
  • Σκλήρυνση του δέρματος στην εν λόγω περιοχή (συνήθως στα κάτω άκρα)
  • Τοπικό οίδημα
  • Αύξηση της θερμοκρασίας

2.    Εν τω βάθει Φλεβοθρόμβωση:

 • Έντονο οίδημα
  • Ασυμπτωτική θρόμβωση

Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είναι πιο «ύπουλη» καθώς μπορεί να έχει από πολύ έντονα συμπτώματα αλλά μπορεί να είναι και  εντελώς ασυμπτωματική.

Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο: Η κυριότερη επιπλοκή της φλεβικής θρόμβωσης

Η πιο συχνή και μακροχρόνια επιπλοκή της φλεβικής θρόμβωσης είναι και το Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο. Ας δούμε τι ακριβώς είναι αυτό.

Όταν συμβαίνει μια θρόμβωση σε μια φλέβα, ο θρόμβος, που διαλύεται με ουσίες που παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός, επηρεάζει τη λειτουργία των βαλβίδων στο εσωτερικό της φλέβας. Αυτές οι βαλβίδες ρυθμίζουν τη ροή του αίματος προς την καρδιά και αποτρέπουν την αντίστροφη κίνηση προς τα κάτω, δηλαδή προς τα πόδια. Καθώς ο θρόμβος διαλύεται με την πάροδο του χρόνου,  οι βαλβίδες μπορεί να υποστούν ζημιά, επιτρέποντας στο αίμα να κατευθύνεται πλέον προς τα κάτω, με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων όπως:

•           Αίσθημα βάρους

•           Εύκολη κόπωση

•           Πόνο ιδιαίτερα κατά την ορθοστασία

Με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση επιδεινώνεται. Το αποτέλεσμα, αν δεν έχουν ληφθεί  τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, είναι ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο οίδημα του πάσχοντος άκρου και στη δημιουργία πληγών που επουλώνονται με δυσκολία.

Το φαινόμενο αυτό μαζί με το σύνολο των επιπλοκών που προκαλεί ονομάζεται  Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο και αποτελεί το κύριο λόγο που η σύγχρονη αντιμετώπιση της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης είναι πιο επιθετική.

Πιο συγκεκριμένα, οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που υπάρχουν για την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ώστε να προληφθεί το Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο είναι:¨

•           Θρομβόλυση: Φαρμακευτική αγωγή για λύση του πρόσφατου θρόμβου

•           Θρομβεκτομή: Επεμβατική απομάκρυνση του θρόμβου

•           Τοποθέτηση stents: Τοποθέτηση ενδοφλεβικών μεταλλικών ναρθήκων

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για τη διάγνωση και την θεραπεία της φλεβικής θρόμβωσης;

Πρώτο μέλημα για τη θρόμβωση είναι η διάγνωση της, δηλαδή αν υπάρχει ή όχι θρόμβωση. Καθοριστικό εργαλείο στη διάγνωση της θρόμβωσης, ιδίως της εν τω βάθει, αποτελεί το έγχρωμο υπερηχογράφημα διπλής αντίθεσης, γνωστό και ως τρίπλεξ φλεβών.

Η κλινική εικόνα, δεν είναι αρκετή ώστε ο αγγειοχειρουργός να διαγνώσει την ύπαρξη φλεβικού θρόμβου. Μόνο με το τρίπλεξ μπορεί να μελετήσει αιμοδυναμικά τη συμπεριφορά των φλεβικών στελεχών.  Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μια ανώδυνη και χωρίς κινδύνους μέθοδο.

Εφόσον ο γιατρός διαπιστώσει θρόμβωση, το επόμενο βήμα είναι να μάθει την έκτασή της: ποιες φλέβες καταλαμβάνει, σε τι ποσοστό υπάρχει και μέχρι ποιο ύψος φτάνει.

Σημαντικό είναι να μπορέσει να βρεθεί και η αιτία που προκάλεσε την θρόμβωση, ακόμα και αν χρειαστεί να γίνουν πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις.

Ένα ακόμη ουσιαστικό στάδιο είναι η παρακολούθηση της θρόμβωσης μετά την έναρξη της θεραπείας. Αυτό το μέτρο διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και παρακολουθεί την ανταπόκριση του θρόμβου στην αγωγή.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η φλεβική θρόμβωση μπορεί να εμφανιστεί ξανά ακόμη και χρόνια μετά την αρχική θεραπεία, επομένως η παρακολούθηση είναι συχνά μια διαδικασία που διαρκεί για χρόνια ή ακόμη και για όλη τη ζωή του ασθενούς.

Η θεραπεία της επιφανειακής φλεβικής θρόμβωσης είναι συντηρητική και συνήθως περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμάκων. Οι κατηγορίες των φαρμάκων είναι:

 • ηπαρίνη ενδοφλέβια ή υποδορίως με συχνή μέτρηση των επιπέδων της με αιματολογικές  εξετάσεις (γίνεται κυρίως σε ασθενείς που νοσηλεύονται και εφαρμόζεται πολύ σπάνια πλέον)
 • χάπια από το στόμα που χρειάζονται ειδικές αιματολογικές εξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη ρύθμιση της δόσης τους
 • υποδόριες ενέσεις ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους που αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή θεραπείας στις μέρες μας
 • χάπια από το στόμα που δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης τους, άρα δεν χρειάζονται και τακτικές αιματολογικές εξετάσεις. Η μορφή αυτή θεραπείας είναι η νεότερη από όλες και κάθε χρόνο κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος

SiafakasVeinCenter: Η ασφαλής επιλογή για την διάγνωση και θεραπεία της φλεβικής θρόμβωσης

Η φλεβική θρόμβωση απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση ώστε να αντιμετωπιστεί σωστά. Κάθε στάδιο, από τη διάγνωση έως τη θεραπεία, απαιτεί σοβαρότητα και επαγγελματική φροντίδα.

Στο Siafakas Vein Center ο κορυφαίος αγγειοχειρουργός σε φλεβικές παθήσεις, Δρ Αθανάσιος Σιαφάκας και η ομάδα του, δεσμεύονται να προσφέρουν την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και εμπιστευτείτε μας για την ολοκληρωμένη διαχείριση της φλεβικής θρόμβωσης. Με την τεχνογνωσία μας, δίνουμε έμφαση στην προσωπική σας φροντίδα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο της θεραπείας σας.