Τηλ: 210 699 6342
News and articles

Το νέο Laser 1940nm  ήρθε για να φέρει τον  εξατομικευμένο σχεδιασμό θεραπείας στην αντιμετώπιση των κιρσών. Δείτε γιατί…

Το πρώτο και κύριο πλεονέκτημα του νέου Laser 1940nm, είναι το νέο, μεγάλο μήκος κύματος, ο δε συνδυασμός του με μια σειρά από επιπλέον χαρακτηριστικά, κάνουν τη θεραπεία  των κιρσών μοναδική.

Το συγκεκριμένο πλεονέκτημα του μεγαλύτερου μήκους κύματος σημαίνει πως με μικρότερη ενέργεια μπορούμε να έχουμε ισοδύναμο ή και καλύτερο αποτέλεσμα.

Για να πάμε και στην πιο στοχευμένη τώρα απορρόφηση της ενέργειας που μας επιτρέπει τον περιορισμό της επίδρασης της μόνο στη έκταση που εμείς επιθυμούμε.

Έτσι αποφεύγουμε  τη διάχυση της ενέργειας στους γύρω ιστούς, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για τραυματισμό νεύρων, δυσχρωμία του δέρματος ή υπαισθησία (αίσθημα μουδιάσματος).

Μια σειρά από ηχητικά και χρωματικά σήματα σε συνδυασμό με γραφήματα επιτρέπουν τώρα στο θεράποντα γιατρό τον εξατομικευμένο σχεδιασμό θεραπείας για κάθε ασθενή και την εκτέλεση της με μέγιστη ακρίβεια και με δυνατότητα λεπτότατων χειρισμών.

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη ασφάλεια

Η αντιμετώπιση των κιρσών με  το ενδοφλεβικό Laser 1940nm, εκτός από εξατομικευμένη, είναι  πολύ αποτελεσματική και ασφαλής.

Επιπλέον, η πολύ εύκαμπτη οπτική ίνα σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της εύκολης ρύθμισης της ενέργειας δίνουν τη δυνατότητα για εφαρμογή της θεραπείας σε πολύ πιο επιφανειακούς φλεβικούς κλάδους, που με τα παλιά Laser μπορεί να ήταν επικίνδυνο.

Τα πλεονεκτήματα όμως δεν σταματούν εδώ. Υπάρχουν ενδείξεις πως ο χρόνος απορρόφησης των φλεβών  είναι μικρότερος σε σχέση με παλαιότερα, μειώνοντας την πιθανότητα υποτροπών, κάνοντας την θεραπεία ακόμη πιο αποτελεσματική και απλούστερη.

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα για την ασφάλεια των ασθενών είναι το γεγονός πως η οπτική ίνα για το  LASER 1940nm είναι «μίας χρήσης και κλειδωμένη»  άρα δεν αντιγράφεται, δεν ξαναποστειρώνεται, δεν επαναχρησιμοποιείται, δεν παρακάμπτεται

Μπορεί κάθε αγγειοχειρουργός να χειριστεί το Laser 1940nm;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χειριστεί το Laser 1940nm ο Αγγειοχειρουργός , είναι η μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία, στην αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων και ιδιαίτερα στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και ειδικά στις εφαρμογές με χρήση Laser.

Και για να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα απαιτείται γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό της θεραπείας ,η οποία βασίζεται στην αιμοδυναμική μελέτη του φλεβικού συστήματος και όχι απλά στο κλασικό “τρίπλεξ“. Επιπλέον απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία στην υπερηχογραφική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Laser.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι, όπως και σε κάθε άλμα της επιστήμης, έτσι και εδώ απαιτείται πολύ εξειδικευμένη γνώση από τον επιστήμονα που εφαρμόζει την τεχνολογία, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο ασφαλές, πιο αποτελεσματικό, πιο άνετο και πιο απλό  για τον ασθενή.

Με αυτή την προϋπόθεση απαραίτητη θα λέγαμε ότι τώρα με το νέο Laser 1940 nm, ο εξειδικευμένος Αγγειοχειρουργός έχει πλέον στη διάθεσή του την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των κιρσών .

Αυτό το άρθρο γράφτηκε με τη συνεργασία του αγγειοχειρουργού Αθανασίου Σιαφάκα. VeinCenter.gr