Τηλ: 210 699 6342
Vein Care Excellence

Σαφηνεκτομή – Κλασική χειρουργική επέμβαση

Τι είναι η σαφηνεκτομή και πώς γίνεται;

Πρόκειται για την εκρίζωση σαφηνούς και ουσιαστικά αφορά την κλασσική χειρουργική επέμβαση. για την αντιμετώπιση των κιρσών.

Η μέθοδος έχει εξελιχθεί σημαντικά από τον 19ο αιώνα ως τον 20ο.  Σύμφωνα με τη σύγχρονη πρακτική, ο αγγειοχειρουργός επεμβαίνει στο επιφανειακό φλεβικό σύστημα και το αποσυνδέει  από τις φλέβες που βρίσκονται βαθύτερα στο πόδι είτε ψηλά στον μηρό (μηροβουβωνική πτυχή) είτε πίσω από το γόνατο(ιγνυακή χώρα). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αποσύνδεση και όλων των μικρότερων φλεβικών κλάδων που βρίσκονται στις περιοχές αυτές.

Το επόμενο βήμα είναι η εκρίζωση των κυρίων φλεβικών στελεχών, με την εισαγωγή μέσα στη φλέβα του εκριζωτήρα (stripper). Στη συνέχεια η φλέβα δένεται πάνω στον εκριζωτήρα και ο εκριζωτήρας αποσύρεται, αφαιρώντας μαζί του και τη φλέβα. Τέλος, οι διογκωμένες φλέβες αφαιρούνται μέσω μικρών τομών στην περιοχή της κνήμης ή του μηρού, εάν απαιτείται.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την προσωρινή τοποθέτηση ενός πιεστικού επιδέσμου στο πόδι του ασθενούς. Μετά την παρέλευση 7-10 ημερών ο ασθενής αφαιρεί τα ράμματα και φοράει ελαστική κάλτσα.

Επιπλοκές & μειονεκτήματα στην χειρουργική θεραπεία των κιρσών

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μόνο σε ένα ποσοστό 1%-2% των ασθενών, συστήνεται η συγκεκριμένη χειρουργική μέθοδος. Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις, προτιμάται λόγω ανατομικών κυρίως ιδιαιτεροτήτων και απέχει κατά πολύ από το να χαρακτηριστεί ιδανική.

Τα πιο βασικά μειονεκτήματα που υπάρχουν στην σαφηνεκτομή είναι τα εξής:

1. Τυφλή χειρουργική διαδικασία με μεταβλητά αποτελέσματα

Η έλλειψη υπερήχων κατά την αρχή της εφαρμογής αυτής της μεθόδου, αλλά και αργότερα όταν η χρήση υπερήχων περιοριζόταν σε απλή “χαρτογράφηση” των κιρσών, οδήγησε σε “τυφλές” επεμβάσεις. Ένα από τα μειονεκτήματα της σαφηνεκτομής είναι ότι δεν προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες των ασθενών, οδηγώντας έτσι σε διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ τους.

2. Υψηλό ποσοστό υποτροπής

Η αφαίρεση φλεβικών στελεχών αποδείχτηκε ως κυριότερη αιτία επανεμφάνισης των κιρσών, με ποσοστό υποτροπής φτάνοντας το 10%-20% ετησίως.

3. Κίνδυνοι υποτροπής και μόλυνσης

Η ύπαρξη τομών, εκτός από πόνο, εκθέτει τους ασθενείς σε κίνδυνο μόλυνσης, δημιουργώντας παραπάνω επιβάρυνση και ανησυχία.

4. Πόνος και αισθητικό αποτέλεσμα

Η χειρουργική διαδικασία συνήθως συνοδεύεται από πόνο, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι και το ιδανικό.

5. Ανάγκη για αναισθησία

Η χρήση γενικής αναισθησίας ή άλλων μορφών αναισθησίας αποτελεί  επιπλέον επιβάρυνση για τους ασθενείς.

Αυτά τα στοιχεία αποτελούν σημαντικά μειονεκτήματα που συνδέονται με την παραδοσιακή χειρουργική αντιμετώπιση των κιρσών, προκαλώντας την επιστημονική κοινότητα για εύρεση νέων και πιο εξελιγμένων χειρουργικών μεθόδων για την αφαίρεση των κιρσών.

Μικροφλεβεκτομές – Η εξέλιξη της κλασικής χειρουργικής

Εξέλιξη της κλασικής χειρουργικής μεθόδου είναι οι μικροφλεβεκτομές. Τις εισήγαγε ο Ελβετός δερματολόγος Muller τη δεκαετία του 1950 κι έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς καθώς έχουν πάρα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Αυτή η μέθοδος έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική μέθοδο της σαφηνεκτομής αλλά και πολλά από τα μειονεκτήματά της. Αυτοί είναι οι λόγοι που όλες οι διεθνείς επιστημονικές ενώσεις δεν αναφέρουν την κλασική χειρουργική μέθοδο ως πρώτη επιλογή για την αντιμετώπιση των κιρσών αλλά προτιμώνται οι νεότερες μέθοδοι.