Τηλ: 210 699 6342
News and articles

Η διαδικασία συνοπτικά

Ουσιαστικά η θεραπεία των κιρσών των κάτω άκρων αρχίζει με την πρώτη επίσκεψη του ασθενή στον εξειδεικευμένο αγγειοχειρουργό για την αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων. Ο αγγειοχειρουγός μετά από ένα λεπτομερές ιστορικό θα διαχωρίσει τα συμπτώματα που  οφείλονται στους κιρσούς και θα αποσαφηνίσει την έκταση που επηρεάζεται η καθημερινότητα του ασθενή. Επίσης θα διερευνηθούν τυχόν ενδείξεις-αντενδείξεις για εφαρμογή κάποιας θεραπείας.

Η ουσιαστική διερεύνηση των κιρσών γίνεται με τον υπερηχογραφικό έλεγχο του φλεβικού συστήματος των κάτω άκρων, γνωστό και ως τρίπλεξ (triplex). Ήδη από την δεκαετία του 1990 είχε αρχίσει να καθιερώνεται η χρήση των υπερήχων στο σχεδιασμό της θεραπείας των κιρσών με την γνωστή , εκείνα τα χρόνια, «χαρτογράφηση των κιρσών» η οποία όμως αποδείχτηκε πως πρόσφερε ελάχιστα στη βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η σύγχρονη διερεύνηση των κιρσών με υπέρηχους (τρίπλεξ) αποτελείται από την αιμοδυναμική μελέτη του φλεβικού συστήματος, η οποία προϋποθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία και στους υπερηχούς και στις φλεβικές παθήσεις.

Είναι αυτονόητο πως η αιμοδυναμική μελέτη γίνεται από εξειδεικευμένο στις φλεβικές παθήσεις αγγειοχειρουργό ο οποίος έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει όλες τις τεχνικές για την αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις διασφαλίζεται πως γίνεται σωστή διάγνωση και τελικά επιλέγεται η πιο κατάλληλη θεραπεία για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Έχουμε πια πολλές διαθέσιμες μεθόδους – τεχνικές που μπορούμε πράγματι να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση χρησιμοποιώντας κάθε φορά την πιο κατάλληλη ή συνδιάζοντας διάφορες μεθόδους μεταξύ τους. Βασική προϋπόθεση,  η γνώση όλων των μεθόδων  από τον αγγειοχειρουργό, ώστε λαμβάνοντας υπόψιν τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα καθεμιάς, να επιλέξει την πιο κατάλληλη για τον κάθε ασθενή.

Η αναφορά στην επιλογή της πιο κατάλληλης θεραπείας αποτελεί την πιο ευχάριστη εξέλιξη στην αντιμετώπιση των κιρσών και των φλεβικών παθήσεων γενικότερα. Εδώ και πάνω 100 χρόνια η  αντιμετώπιση των κιρσών  παρέμενε η ίδια. Μέχρι τη δεκαετία του 1990 η πρώτη και μοναδική ίσως θεραπευτική επιλογή για του κιρσούς στα πόδια ήταν η κλασσική χειρουργική μέθοδος. Η κλασική μέθοδος αντιμετώπισης βασιζόταν στην απολίνωση (περίδεση και διατομή) της μείζονος σαφηνούς φλέβας και την εκρίζωση της. Είναι μια μέθοδος αρκετά τραυματική που απέχει πάρα πολύ από το να χαρακτηριστεί ιδανική.

Τη δεκαετία του 1990 σημειώνονται οι πρώτες ουσιαστικές εξελίξεις στην θεραπεία των κιρσών με την ευρεία εφαρμογή των υπερήχων στην μελέτη, στη διάγνωση, στον προεγχειρηντικό σχεδιασμό, διεγχειρηντικά καθώς και στην μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών. Με τη χρήση των υπερήχων κατέστη δυνατή η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του φλεβικού συστήματος , η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας με αποτέλεσμα την εξέλιξη νέων θεραπευτικών μεθόδων και την κατάρριψη των «μύθων» που υπήρχαν τόσες δεκαετίες και διδάσκονταν ως αξιώματα σε πολλές γενιές χειρουργών.

Πλέον έχουμε την «πολυτέλεια» να μιλάμε για επιλογή της πιο κατάλληλης θεραπείας  καθώς τα τελευταία 15 χρόνια έχει συμβεί μια πραγματική επανάσταση σχετικά με τις θεραπευτικές επιλογές για τους κιρσούς. Πολλές ακόμα τεχνικές βρίσκονται σε πειραματικά στάδια και αναμένονται στα προσεχή χρόνια. Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι δεν έχει βρεθεί η «ιδανική μέθοδος» που να μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις περιπτώσεις. Όμως έχουμε πια πολλές διαθέσιμες μεθόδους – τεχνικές που μπορούμε πράγματι να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση χρησιμοποιώντας κάθε φορά την πιο κατάλληλη ή συνδιάζοντας διάφορες μεθόδους μεταξύ τους. Βασική προϋπόθεση, όπως προείπαμε,  η γνώση όλων των μεθόδων  από τον αγγειοχειρουργό, ώστε λαμβάνοντας υπόψιν τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα καθεμιάς, να επιλέξει την πιο κατάλληλη για τον κάθε ασθενή.

Οι μέθοδοι θεραπείας των κιρσών στα πόδια

Οι μέθοδοι αντιμετώπισης κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Α) Χειρουργική μέθοδος

i) Κλασσική μέθοδος

ii) Μικροφλεβεκτομές

Β) Ενδοφλεβικές μέθοδοι

1) Θερμικές μέθοδοι

          i) LASER

          ii) Radiofrequency

         iii) STEAM

2) Χημικές μέθοδοι

i) Σκληροθεραπεία

        ιι) Φαρμακομηχανική Εξάλειψη (Clarivein)

      iii) Κυανοακρυλική κόλα (SapheonVenaseal)